Velkommen til gudstjeneste 21/5 kl. 11.

Selv om Jesus har reist opp til himmelen, skal ikke hans disipler være overlatt til seg selv. Jo, de skal vitne, men ikke i egen kraft. Jesus skal sende Den Hellige Ånd, Sannhetens Ånd. Bare han kan overbevise folk til tro og nytt liv. Den samme ånd er i alle Jesu disipler også i 2023. Hvordan ser det ut?

Pastor Frank Vorhaug taler over teksten i Joh 15, 26-27, og det blir dåp i gudstjenesten.

Denne søndagen blir det ikke Søndagsskole pga langhelg og skolefri.

English translation

Gudstjenesten streames på Misjonshusets Facebookside