Takk!

Hjertelig takk for alle gode krefter gjennom dugnadsinnsats, omtanke, forbønn og økonomiske gaver for å realisere Nye Misjonshuset – et oppgradert hus for å ta imot nye mennesker og til liv og vekst i troen for nye generasjoner. 

Selv om vi ikke er helt ferdige, så er mye i ferd med å komme på plass, men det hadde ikke vært mulig uten at mange er med å bidrar. Har du lyst til å gi en gave til Nye Misjonshuset, kan du gi til innsamlingskontoen vår i Sparebanken Sør kto.nr. 3000 50 47869 eller bruke Vipps #658410.

Vi vil også takke Sparebanken Sør som har støttet Nye Misjonshuset med kr 50 000,-.