Søndag

Vi har gudstjeneste hver søndag kl. 11.00. Dette er hovedsamlingen i løpet uka. Der ønsker vi at alle generasjoner skal være med. Her virkeliggjøres tanken om at man skal oppleve «en menighet».

I løpet av måneden har vi litt ulikt fokus i gudstjenestene (nattverd, forbønn, misjon) og hvert semester har vi International Sundays og STORsøndager.

På de fleste av søndagene har barna egen gudstjeneste/søndagsskole. I Misjonshuset bruker vi Awana sitt søndagsskolekonsept.

Alle gudstjenestene tolkes til engelsk.