Utleie av lokaler i Misjonshuset

Misjonshuset har lokaler som egner seg til alt fra små private selskaper til større arrangementer. Vi tilbyr utleie for dag- og kveldsarrangementer for både private og organisasjoner, lag og bedrifter.

Kontakt:  Pastor Frank Vorhaug
e-post:  fvorhaug@nlm.no
SMS:     47 500 815

 

Generell informasjon:

Nøkler / Instrukser / Rutiner:
Etter avtale får leietaker utdelt nøkkel/nøkkelbrikke til aktuelle lokaler, sammen med nødvendig informasjon om ventilasjon- og temperaturstyring,  lydanlegg og pc/skjerm,  rengjøring,  samt brannvarsling og evakueringsrutiner.

Leietaker er ansvarlig for:

 • Å gjøre seg kjent med husets nødutganger og annet i hht til utdelt informasjon.
 • Å klargjøre lokaler til aktuelt arrangement.
 • Å tilbakeføre lokalene til slik de var før arrangementet innen angitt frist.
 • Å rydde og vaske leid areal etter bruk.
 • Vask av lokaler kan kjøpes i hht gjeldende prisliste.  Dette må i tilfelle avtales på forhånd.
 • At inventar og utstyr håndteres forsiktig. Eventuelle skader/ødelagte artikler må erstattes.
 • Å ordne med kvalifisert lyd- og pc-tekniker etter behov.
 • Å holde kontroll med hvem som er i huset under arrangementet.
 • Å ordne med dørvakter for å ivareta sikkerhet/brannvarsling og evakuering ved åpne arrangementer.
 • At ytterdør er låst under arrangementet dersom det ikke er ordnet med dørvakter.
 • Sjekke at dører og vinduer er lukket og låst når huset forlates.
 • Levere tilbake nøkkel/nøkkelbrikke etter arrangementet.

Priser:

Gruppe A:          Kristne ideelle organisasjoner / kirkesamfunn til møter og konserter etc.

Gruppe B:           Forretningsforetak til undervisning, kurs, konferanser og lignende.

Gruppe C:           Tillegg for rengjøring / vask etter arrangementet.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C
 Rom / Tid Inntil
5 timer
Over 5 timer Inntil
5 timer
Over 5 timer Tillegg
 Storsalen 880,00 1320,00 2650,00 4000,00 1200,00
 Lillesalen 550,00 825,00 1650,00 2500,00 800,00
 Grupperom 220,00 330,00 660,00 1000,00 450,00
 Hele hovedetasjen 2000,00 3000,00 6000,00 8900,00 2200,00
 Søndagsskolerom u.etg. 440,00 660,00 1320,00 2000,00 550,00
 Konferanserom 2.etg. 440,00 660,00 1320,00 2000,00 440,00
 Tillegg for kjøkken 550,00 825,00 1650,00 2500,00 900,00
 Toaletter + foajeen      Inkludert      Inkludert 700,00
 Lydteknisk personell:         750,00 pr. time pr. innleid person

Medlemmer av Misjonshuset betaler ½ pris av gruppe A til private arrangementer.

Betaling:

Leietaker får informasjon om betaling sammen med bekreftelse av utleie.

Leie må betales innen angitt frist.