Utleie av lokaler i Misjonshuset

Misjonshuset har lokaler som egner seg til alt fra små private selskaper til større arrangementer. Vi tilbyr utleie for dag- og kveldsarrangementer for både private og organisasjoner / lag og bedrifter. Vi kan vi også tilby overnatting på ”sovesal” for f.eks ungdomskor.

Kontakt:  Pastor Frank Vorhaug
e-post:  fvorhaug@nlm.no
SMS:     47 500 815

 

Generell informasjon:

 Nøkler / Instrukser / Rutiner:
Etter avtale får leietaker utdelt nøkkel / nøkkelkort til aktuelle lokaler, sammen med nødvendig informasjon om ventilasjon- og temperaturstyring,  lydanlegg og pc/skjerm,  rengjøring,  samt brannvarsling og evakueringsrutiner.

Leietaker er ansvarlig for:

 • Å gjøre seg kjent med husets nødutganger og annet i hht til utdelt informasjon.
 • Å klargjøre lokaler til aktuelt arrangement.
 • Å tilbakeføre lokalene til slik de var før arrangementet innen angitt frist.
 • Å rydde og vaske leid areal etter bruk.
 • Vask av lokaler kan kjøpes i hht gjeldende prisliste.  Dette må i tilfelle avtales på forhånd.
 • At inventar og utstyr håndteres forsiktig. Eventuelle skader / ødelagte artikler må erstattes.
 • Å ordne med kvalifisert lyd- og pc-tekniker etter behov.
 • Å holde kontroll med hvem som er i huset under arrangementet.
 • Å ordne med dørvakter for å ivareta sikkerhet / brannvarsling og evakuering ved åpne arrangementer.
 • At ytterdør er låst under arrangementet dersom det ikke er ordnet med dørvakter.
 • Sjekke at dører og vinduer er lukket og låst når huset forlates.
 • Levere tilbake nøkkel / nøkkelkort og utleierapport / sjekkliste etter arrangementet.

Mat:
AK Kantine Bergtorasvei 120 kan anbefales for levering av catering. De driver kantina ved NLA Høgskolen Gimlekollen.

Overnatting:
Enkeltpersoner eller grupper kan overnatte på ”sovesal”, og disponere kjøkken for tilberedning av egen mat, og også disponere husets toalettrom med vaskeservanter.  Misjonshuset kan ikke tilby dusj.

Overnattingsgjester må selv medbringe madrass / liggeunderlag og sovepose / sengetøy.

Vi har høy fokus på sikkerhet, og det skal leveres liste med navn på alle overnattingsgjester.

Egen instruks blir tilsendt før-  eller utlevert ved ankomst.

Priser:

 Gruppe A:          Kristne ideelle organisasjoner / kirkesamfunn til møter og konserter etc.

Gruppe B:           Forretningsforetak til undervisning, kurs, konferanser og lignende.

Gruppe C:           Tillegg for rengjøring / vask etter arrangementet.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C
 Rom / Tid Inntil
5 timer
Over 5 timer Inntil
5 timer
Over 5 timer Tillegg
 Storsalen 880,00 1320,00 2650,00 4000,00 1200,00
 Lillesalen 550,00 825,00 1650,00 2500,00 800,00
 Grupperom 220,00 330,00 660,00 1000,00 450,00
 Hele hovedetasjen 2000,00 3000,00 6000,00 8900,00 2200,00
 Søndagsskolerom u.etg. 440,00 660,00 1320,00 2000,00 550,00
 Konferanserom 2.etg. 440,00 660,00 1320,00 2000,00 440,00
 Tillegg for kjøkken 550,00 825,00 1650,00 2500,00 900,00
 Toaletter + foajeen      Inkludert      Inkludert 700,00
 Lydteknisk personell:         450,00 per time per innleid person
Overnatting: 100,00 per person per natt

Medlemmer av Misjonshuset betaler ½ pris av gruppe A til private arrangementer.

Betaling:

Leietaker får informasjon om betaling sammen med bekreftelse av utleie.

Leie må betales innen angitt frist.