Referat fra styret

Styret i Misjonshuset NLM Kristiansand 2022-23

Fra venstre: Liv Jorunn Skutlaberg, Geir Sandvik, Frank Vorhaug (pastor), Ingar Hjelset (styreleder) og Brit Kari Urdal. Sophia Sørenes (nestleder) og varamedlemmene Tollef Byrkjedal og Brit Lise Furset var ikke til stede da bildet ble tatt.

Fotograf: Roy-Cato Myrvang

2023-01-03 Referat

2022-12-13 Referat