Støtt oss

Vi er glade for alle som vil støtte Misjonshuset NLM Kristiansand gjennom forbønn og praktisk tjeneste.

Du kan også støtte Misjonshusets virksomhet og det store misjonsarbeidet vi er en del av som forsamling i Norsk Luthersk Misjonssamband økonomisk.

Bankkonto: 8220.02.11355
Vipps # 12055