Nye Misjonshuset

På denne siden vil du kunne finne all offentlig informasjon om Nye Misjonshuset og siste oppdatering på innsamlingen!

Innsamling til «Nye Misjonshuset»

Vi gleder oss over vekst og økt engasjement i Misjonshuset. For et fremtidsrettet arbeid i menigheten tror vi det nå er tid for en oppjustering og utvidelse av våre lokaler. Vi trenger bedre og mer tjenlige rom for barne- og ungdomsarbeidet, samt større kapasitet til gudstjenester og ulike arrangementer.

Til en slik oppjustering trenger vi en god egenkapital. Jo mer vi greier å samle inn, jo lavere blir lånebehovet og dermed også vår årlige husleie. Vår målsetting for innsamlingen er 2 millioner kroner.  

Vi ønsker fortsatt å kunne overføre mest mulig av forsamlingens innsamlede midler til Misjonssambandets verdensomspennende arbeid. Vi håper derfor at gaven som gis til «Nye Misjonshuset» ikke erstatter det vi allerede gir i kollekter og fast givertjeneste, men at vi sammen kan ta et ekstra løft for et fremtidsrettet arbeid i Misjonshuset.

Statusrapport for innsamling

Innbetalt på konto 1 933 500 kroner
Gaveløfter ikke innbetalt 87 600 kroner
13 950 kroner fra vipps
50 000 Fra Sparebanken Sør

Totalt 2 085 050

I tillegg har vi mottatt et privat lån på kr 250 000.

Tallene er sist oppdatert 19.jan

Muligheter for å gi

Engangsbeløp

Merk betalingen med navn og adresse.
Kontonummer: 3000 50 47869
Kan gi rett på skattefradrag.

Vipps

For enkeltgaver kan også Vipps benyttes.
Vipps nummer: 658410
Gir ikke skattefradrag.

Månedlig beløp

Du kan gi et månedlig beløp over lenger tid. Du legger selv inn fast trekk i din nettbank. Kan gi rett på skattefradrag.

Lån

Du kan gi rentefritt lån. Det gjøres profesjonelt med lånebrev gjennom NLM eiendom. Avtales med hver enkelt når det skal tilbakebetales.

Gaver fra næringslivet

Kjenner du noen som kan bidra og som kan kontaktes? Tips oss på vår mailadresse, eller ta direkte kontakt selv!

Skattefradrag
Vi har fått til en ordning med NLM sentralt, hvor gaver som gis til
«Nye Misjonshuset» kan gi rett på skattefradrag. Da må du oppgi
personnummeret ditt på Gaveløfte-skjemaet eller til Anne Kristin
Løvåsen (epost: ak.lovasen@hotmail.no). Skattefradrag er foreløpig
begrenset til å gjelde gaver gitt i 2021. Gaver til frivillige organisasjoner
på inntil 50 000,- pr. år gir hele 22 % skattefradrag

Hvordan når vi målet?
På forrige side har vi presentert ulike måter å gi på. Vi håper at alle kan
bidra, og vi er takknemlige for gaver i alle størrelser. Samtidig er vi
mange i forsamlingen med en god økonomi—som vi gjerne vil utfordre
til å gi et større beløp. Slik kan vi f.eks nå målsettingen for innsamlingen:
• Hvis 200 pers. gir 10 000 kr så har vi nådd målet om 2 millioner.
• Hvis 100 pers. gir 20 000 kr så har vi også nådd målet.
• Hvis 100 pers. gir 10 000 kr og 10 pers. gir 100 000 kr så er vi også i mål.

Hva gjør jeg?
I første omgang trenger vi en oversikt over hvor mye forsamlingen er
villige til å gi for å se at finansieringen er tilstrekkelig. Det er mulig å gi
allerede nå gjennom de ulike måtene som er skissert her. Du kan også
fylle ut det vedlagte Gaveløfte-skjemaet og levere til en i
innsamlingskomitéen eller Frank Vorhaug. Du kan også skrive en epost
med informasjonen til:
InnsamlingNyeMH@gmail.com

Skisser og planer for «Nye Misjonshuset»

Vil du vite mer eller har du spørsmål?
Send epost til: InnsamlingNyeMH@gmail.com

 

Kontaktpersoner innsamlingskomite:
Anne Kristin Løvåsen: 90578793
Geir Sandvik: 99034685
Ole Skaiaa: 93858275
Kristine Urdal: 90068230