Mongolia

Jan Ingve bor i en by i Vest-Mongolia, og har oppgaver knyttet til administrasjonen for NLM sitt arbeide der. Han arbeider også med å bygge relasjoner til mennesker i en unådd folkegruppe.

Bønneemner:

  • Be om at Jan Ingve må få muligheter til å delet håpet vi har i Jesus.
  • Be om at de troende som er der må vokse som kristne, bli utrustet, og få en glød til å dele evangeliet med slekt og naboer.