Korttidstjenester

Igjennom tiden har mange av forsamlingens unge reist i ulike korttidstjenester. Både for NLM og for andre organisasjoner.  I øyeblikket er ingen ute. Men husk bønnen for alle utsendingene våre.

Blir du neste?

Dessuten kan flere være reist for kortere perioder gjennom ulike bibelskoler og lignende. Ønsker alle Guds velsignelse over tjenesten.