Japan

Tone og Ole Bjarne Tråsdahl og deres 3 sønner Alf Ivar, Benjamin og Caspian har fullført språkskole og har i sin tjeneste fokus på barn og ungdom. De jobber blant annet opp mot fritidsklubber med bibelstudie på engelsk, musikk-klubb, gospelkor, småbarnssang og mamma-kafé. En ungdomspreget gudstjeneste på engelsk er også på trappene.

Du kan følge familien Tråsdahl på bloggen deres.