Japan

Tone og Ole Bjarne Tråsdahl og deres 2 sønner Alf Ivar og Benjamin reiste sommeren 2018 til Japan og skal gå på språkskole i 2 år.

– Be om glede og mot og opplevelse av framgang i språk- og kulturlæring.
– Be om at de alle 4 må få etablere gode relasjoner med naboer og i menighet.

 

Du kan følge familien Tråsdahl på bloggen deres.