Asia

Utsendingen vår er med i et team som oversetter Bibelen til et språk i Asia, men er bosatt i Norge. Oversettelsen ventes å være ferdig i løpet av år 2019.

Be om gode og stabile arbeidsforhold i sluttfasen av prosjektet, både for NLM’s utsending og for de nasjonale oversetterne.