Langfredag 2/4 kl. 18.00 og Påskedag 4/4 kl. 11.00

Hjertelig velkommen til en annerledes digital gudstjeneste Langfredag ettermiddag på Facebook. Det blir en gudstjeneste til ettertanke og refleksjon hvor Jesu lidelseshistorie slik vi finner den i Lukas 22,39-23,46 har hovedplassen. Frank Vorhaug reflekterer over dagens budskap i forkant av lesingene. 

Påskedag feirer vi Jesu oppstandelse med digital gudstjeneste på Facebook. Frank Vorhaug taler over Matt 28,1-10 ut fra overskriften “Morgenen som snudde om på alt”. Vi skal dessuten bli kjent med en familie som forbereder seg til tjeneste i Bolivia. Hjertelig velkommen til å feire seierens og håpets dag!