Gudstjeneste 25/4 kl. 11.00

Hjertelig velkommen til gudstjeneste på søndag! Frank Vorhaug vil tale over Joh 13,30-35. Det er godt å ha venner, men når vennene svikter, hva da? 

English translation.
Søndagsskolen Awana.

Gudstjenesten streames på Misjonshusets Facebook-side.

Husk munnbind.
Med gjeldende smittevernregler kan vi samle inntil 100 personer. Vi ber derfor om påmelding her. Deltakerlisten vil bli oppbevart i 10 dager ved tanke på smittesporing og deretter makulert.