Gudstjeneste 9/5 kl. 11.00

Hjertelig velkommen til gudstjeneste med nattverd! Frank Vorhaug vil tale over Matt 7,7-12 med overskriften “Hjerte for deg!”

English translation.

Gudstjenesten streames på Misjonshusets Facebook-side.

Husk munnbind.
Med gjeldende smittevernregler kan vi samle inntil 100 personer. Vi ber derfor om påmelding her. Deltakerlisten vil bli oppbevart i 14 dager ved tanke på smittesporing og deretter makulert.