Gudstjeneste 31/10 kl. 11.00

Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Misjonshuset! Denne søndagen ønsker vi å tilrettelegge gudstjenesten spesielt mot unge voksne, men alle er hjertelig velkommen. 

Randi Strøm Andersen taler denne søndagen over Luk 18,9-14. Her hører vi om to mennesker som ber, men med helt forskjelllig utgangspunkt.

English translation.
Søndagsskolen Awana.

Gudstjenesten streames direkte på Misjonshusets Facebook-side.