Gudstjeneste 2/5 kl. 11.00

Hjertelig velkommen til gudstjeneste på søndag! Odd Rannestad vil tale over 1. Kong. 17,7-16 med overskriften “Krukken ble ikke tom”.

English translation.

Gudstjenesten streames på Misjonshusets Facebook-side.

Husk munnbind.
Med gjeldende smittevernregler kan vi samle inntil 100 personer. Vi ber derfor om påmelding her. Deltakerlisten vil bli oppbevart i 14 dager ved tanke på smittesporing og deretter makulert.