Friluftsgudstjeneste Kristi himmelfartsdag kl. 11.00

Hjertelig velkommen til friluftsgudstjeneste med barnedåp for hele storfamilien i Ravnedalen Kristi himmelfartsdag torsdag 13/5 kl. 11.00! Frank Vorhaug holder andakt over Luk 24,46-53 med overskriften “Vi sees!”.

Vi gleder oss over tillatelse fra Kristiansand kommune til å arrangere gudstjeneste fra scenen i flotte Ravnedalen. Ta med deg et teppe eller en stol, om du vil ha noe å sitte på. Vi sitter med 1-2 meter mellom kohortene. 

Vi har lov til å samle inntil 100 deltakere på friluftsarrangement, derfor ber vi om påmelding her.

Om det blir regn, flytter vi gudstjenesten inn i Misjonshuset.

I tråd med gjeldende smittevernregler registreres deltakerne med navn og mobilnr. Listen slettes etter 14 dager.