Tjenester

Hvilken nådegave har du? Hvilken tjeneste brenner du for?

Det å ha en tjeneste er med på å utvikle en som menneske og som kristen, og gir større tilhørighet til og identitet i fellesskapet.

Vi ønsker at folk skal blomstre i fellesskapet i Misjonshuset. Og i menigheten er det mange oppgaver og tjenester å bidra i. Det være seg inn mot:

  • barn og familie
  • tenåringer og studenter
  • sang og musikk
  • gudstjeneste
  • lyd- og bildeteknikk
  • renhold og praktisk arbeid
  • besøkstjeneste
  • bønnetjeneste
  • andakt på sykehjem

Om du kan tenke deg å engasjere deg mer i Misjonshuset eller vil vite mer om tjenester i og ut fra Misjonshuset, ta kontakt med:

pastor Frank Vorhaug, 47 500 815/fvorhaug@nlm.no
eller
sang- og musikk-/ungleder Tone Østby, tostby@nlm.no