Musikk

Sang og musikk er en viktig del av Misjonshuset. Gjennom musikk får barn, unge og voksne anledning til å utvikle sosialt fellesskap, musikkglede og dele kristen tro. På gudstjenester og møter får menigheten del i forkynnelse av Guds ord ved hjelp av flott musikk.

Om du ønsker å bidra med sang eller å spille et instrument kan du kontakte Sang- og musikkleder. I Misjonshuset er takhøyden stor for nye ideèr og engasjement. Dersom du kribler etter å utvikle noe nytt hører vi gjerne ifra deg.  Dans, drama, teater, musikk og ideèr om andre kreative aktiviteter er hjertelig velkommen.

2015-11-05 Trommesett MH

Sang- og musikkleder

Tone Østby

tostby@nlm.no