Medlemskap

Våre gudstjenester, møter og aktiviteter er åpne for alle. Samtidig oppfordrer vi deg som vil høre til i menigheten til å medlem av Misjonshuset NLM Kristiansand.

For det første er medlemskap et uttrykk for at du ønsker å være en del av menigheten. Her har du ditt åndelige hjem. Sjekk også Misjonshusets visjon, mål og strategi, og overvei om du ønsker å være medlem i en menighet med disse verdiene.

For det andre er et medlemskap et uttrykk for en del av en demokratisk tenkning. Du får stemmerett og kan stille til valg.

Medlemskap i Misjonshuset Kristiansand

Forutsetningen for å bli medlem, jfr.; Lover for Misjonshuset

a) bekjenne den kristne tro og er døpt

b) vil arbeide på det trosgrunnlag og etter de formål og bestemmelser som kommer til uttrykk i Norsk Luthersk Misjonssambands grunnregler og lover for Misjonshuset NLM Kristiansand.

c) betale fastsatt medlemskontingent. Medlemskap gjelder for de som er 15 år eller eldre. Barn (under 15 år) av foreldre som er medlemmer kan meldes inn etter melding fra foresatte.

Ta kontakt med pastor Frank Vorhaug for å bli medlem.

Årlig medlemskontingent:
Voksne kr. 300,-
Student/unge t.o.m. 29 år kr 50,-
Barn under 15 år kr 0,-

Kontingenten kan betaler til bankkonto nr. 8220.02.11355 Merk: «Kontingent» eller med Vipps #12055/02 Kontingent Misjonshuset.

Medlemskap i MUF – Misjonshuset Ung Fellesskap

Ønsker du å bli medlem i MUF kan du kontakte Ung-leder.

Medlemskap i trossamfunn

Utover medlemskap i Misjonshuset lokalt er det også mulig å bli medlem av NLM Trossamfunn.