Medlemskap

Våre gudstjenester, møter og aktiviteter er åpne for alle. Men samtidig oppfordrer vi gjerne til at man blir medlem av Misjonshuset NLMs byforsamling i Kristiansand.

For det første er et medlemskap et uttrykk for at du ønsker å være en del av forsamlingen vår. Her har du ditt åndelige hjem. Sjekk også Misjonshusets visjon, mål og strategi, og overvei om du ønsker å være medlem i en forsamling med disse verdiene.

For det andre er et medlemskap et uttrykk for en del av en demokratisk tenkning. Du får stemmerett og kan stille til valg.

Medlemskap i STORforsamlingen

Forutsetningen for å bli medlem, jfr.; Lover for Misjonshuset

a) bekjenne den kristne tro

b) vil arbeide på den læremessige basis og etter de formål og bestemmelser som kommer til uttrykk i NLM`s grunnregler og lover for Misjonshuset i Kristiansand.

c) betale fast medlemskontingent. Medlemskap gjelder for de som er 15 år eller eldre.

Ta kontakt med pastor Frank Vorhaug for å bli medlem.

Medlemskap i ungdomsgruppa eller UNG

Ønsker du å bli medlem der kan du kontakte ungdomleder Tone Østby.

Medlemskap i trossamfunn

Utover medlemskap i Misjonshuset lokalt er det også mulig å bli medlem av NLMs sitt trossamfunn. Du kan lese mer om trossamfunnet her.