Digital gudstjeneste 11/4 kl. 11.00

Hjertelig velkommen til digital gudstjeneste fra Misjonshuset på Facebook. Ingar Hjelset som er styreleder i Misjonshuset taler denne søndagen over Joh 21, 15 – 19. Her hører vi om et krevende møte mellom Jesus og Peter. Det er ikke lenge siden Peter tre ganger fornektet Jesus. Nå spør Jesus tre ganger: Elsker du meg? Det er kanskje det viktigste spørsmål vi kan bli stilt. Et spørsmål som ikke bare er teori, men som gjelder vårt liv og vår tjeneste.