“Den Hellige Ånds gjerning” del 3 – Thor Fremmegård

Dette er tredje del av bibelhelgen i Misjonshuset.
– Åpenbaring av evangeliet og det nye livet