MikroKids (0-3 år)

Familierommet (innenfor Lillesalen) er til disposisjon for de minste barna.