MikroKids (0-3 år)

Enkel søndagsskole for 0-3 år – Det er mulighet for foreldrene eller andre å ta med de minste barna på bønnerommet til et enkelt opp opplegg med sang, bibelfortelling og bønn ledet av brukerne.

Kontaktperson er Brit Kari Urdal
bkurdal@nlm.no