Småbarnstreff

Annenhver fredag (i partallsuker) er det småbarnstreff i lillesalen i Misjonshuset fra kl. 11.00 til kl. 13.00.

Småbarnstreff er et hyggelig, sosialt møtepunkt for foreldre med små barn – et enkelt opplegg, kaffe og litt musikk.

Hjertelig velkommen!

Kontaktperson:
Ingvild Veggeland
92 62 54 88