Søndagsskolen – Awana

Søndagsskolen i Misjonshuset bruker trosopplæringsopplegget Awana som vektlegger Bibel og relasjon. Opplegget ønsker å bygge bro til hjemmet og utruste foreldre til å formidle Jesus til barna på hjemmebane. Her kan du lese mer:
https://www.awana.no/om/

Søndagsskolen Awana foregår parallelt med gudstjenesten i Misjonshuset søndag kl. 11.00, og så møtes vi alle generasjoner og aldersgrupper til kirkekaffen i forlengelsen. Awana-samlinger består av andakt og aktivitet.

Søndagsskolen Awana er delt opp i følgende grupper:

    Cubbies (3-6 år)
Sparks (2. – 4. klasse)
3T (5. – 7. klasse)

Spørsmål?

Ta kontakt med Lillian H. Haugland
90998866
lhaugland@nlm.no