Søndagsskolen – Awana

Søndagsskolen i Misjonshuset bruker trosopplæringsopplegget Awana  som vektlegger Bibel og relasjon. Opplegget ønsker å bygge bro til hjemmet og utruste foreldre til å formidle Jesus til barna på hjemmebane.

Søndagsskolen Awana foregår parallelt med gudstjenesten i Misjonshuset søndag kl. 11.00, og så møtes vi alle generasjoner og aldersgrupper til kirkekaffen i forlengelsen. Awana-samlingene tredelt, de består av aktivitet, andakt og samtale for barn i ulike aldre.

Søndagsskolen Awana er delt opp i følgende grupper:

  • Cubbies (3-6 år)
  • Sparks (2. – 4. klasse)
  • T&T (5. – 7. klasse)

Koordinator for Awana er Brit Kari Urdal
bkurdal@nlm.no