Årsmøte i Misjonshuset 22/4 kl. 19.00

Alle medlemmer i Misjonshuset er hjertelig velkommen til årsmøte denne torsdagskvelden. Det blir et innholdsrikt årsmøte hvor drivet framover har fokus. Årsmeldingene viser hvor omfattende menighetens liv er, og vi har fokus på å legge til rette for å nå nye mennesker og nye generasjoner. Verden for Kristus!

Saksliste

Innledning

  • Velkomst og kort andakt ved pastor Frank Vorhaug.
  • Markering av døpte, nye medlemmer og døde siden forrige årsmøte.

1.   Konstituering

  1. Valg av 2 ordstyrere
  2. Valg av 2 referenter
  3. Valg av 2 protokollunderskrivere

2. Valg

  1. Valg av 3 nye styremedlemmer til styret for Misjonshuset
  2. Valg av 2 vararepresentanter til styret
  3. Valg av 3 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomite
  4. Valg av 2 revisorer

3. Regnskap og budsjett

4. Årsmelding

5. Lovendringsforslag

6. Nye Misjonshuset

7. Samtale om arbeidet