Å lytte til Jesu ord – Luk 10,38-42 – Nils Kåre Strøm