Bibel & Pizza

Bibel & Pizza er et tilbud til ungdom fra 8. trinn. Et sosialt møtepunkt for samtale, bli kjent med Bibelen og hverandre, og som navnet indikerer – spise pizza.

Bibel & Pizza møtes hjemme hos noen av lederne cirka en gang i måneden fra kl. 20.00 til ca. 21.30.

Samlinger høsten 2021:
7/9
5/10
9/11
7/12

Kontakt:
Ingvild Veggeland
92 62 54 88

Kontakt:

Ingvild Veggeland
92625488