Studenten taler 13/10 kl. 19.00

Velkommen til en samling hvor vi blir bedre kjent med teologistudent Tommy Strøm Andersen. Gjennom intervju og påfølgende tale over selvvalgt tema blir vi bedre kjent med Tommy og hva som ligger på hans hjerte. Tommy har satt følgende tittel på talen: “Sjelens mørke natt. Klage fra Bibelen og Guds ord om håp.”