STORsøndag 24/10 kl. 11.00

Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Misjonshuset – en gudstjeneste for hele STORfamilien! Pastor Frank Vorhaug er dagens andaktsholder som vil dele ut i fra Joh 12,35-36 om å lyse for hverandre og Jesus som vil lyse for oss. 

Til denne søndagen er de i menigheten som fyller 5 og 10 år i år spesielt invitert. 5-åringene vil få bok og 10-åringene sin egen bibel. 

English translation.

Gudstjenesten streames direkte på Misjonshusets Facebook-side.