Bønn

Vi i Misjonshuset ønsker at bønn skal ha stor plass i menigheten og omslutte alle våre aktiviteter.

BØNNEROM OG BIBLIOTEK
Bønnerommet i Misjonshuset er et eget rom laget og utsmykket for bønn. Velkommen til å ta det i bruk, enten du vil ta deg tid alene i stillhet eller be sammen med andre. På bønnerommet har vi også et bibliotek, hvor det er mulig å låne kristen litteratur.

BØNNEMØTER
Vi har tre ukentlige bønnemøter, bortsett fra i feriene. Mandag kl. 20:00, fredag kl. 19:00 og søndag kl. 10:30. På fredag er bønnemøtet på engelsk.

BØNNEKRUKKER
En krukke står i inngangen til salen. Der ligger også penner og lapper. Bønneemnene fra denne krukken tas med enkeltvis på bønnemøtene. Krukken kan også tas fram på gudstjenestene.
En lukket krukke står på bønnerommet. Bønneemnene fra denne krukken blir ikke lest, men bedt over, og deretter brent i krukken.

BØNN OG SAMTALE
Har du behov for forbønn og/eller samtale kan du når som helst ta kontakt med pastor. Det er flere sjelesørgere knyttet til Misjonshuset. Disse har taushetsplikt.

BØNNERINGEN
Dette er organisert bønn for alle medlemmer i Misjonshuset. Deltakerne i bønneringen får en lapp med 3-5 navn. På den måten blir alle medlemmer omsluttet av bønn. Velkommen til å bli medlem og få regelmessig forbønn.

BØNNELENKE
Har du et bønneemne du gjerne vil dele med noen andre? Det kan være akutte ting, eller bare ganske enkelt at du ønsker forbønn. Det er dannet en bønnelenke der hver person deler bønneemnene med to andre personer. Snart er det en lang lenke med forbedere i gang.
Hvis du ønsker det, kan du være anonym. Dette er selvsagt taushetsbelagt.
Kontaktpersoner:
Tone Marie Spikkeland tlf. 404 05 198 og Sonja Hærås tlf. 481 02 489.

BØNN OG SALVING
Bibelen oppfordrer oss til bønn og salving når noen er syke (Jakobs brev kap. 5). Det er en enkel forbønnshandling der den syke også blir salvet med olje. Kontakt pastor Frank Vorhaug fvorhaug@nlm.no.