Sanggudstjeneste med Mikael Järlestrand 17/10 kl. 11.00

Søndag 17. oktober blir det gudstjeneste med mye sang og musikk. Den kjente sangeren Mikael Järlestrand fra Sverige, kjent blant annet fra Skjærgårdssang, blir med, sammen med vårt eget MissionMen. I tillegg blir du invitert til å synge sammen med dem i fellessangen.

Pastor Frank Vorhaug taler over dagens tekst om den rike mann og Lasarus i Luk 16,19-31. Flere av sangene vil også fremheve de evige verdiene fremfor denne verdens verdier.

Søndagsskolen Awana

English translation