Raus eller stå på sitt? – Matt 18,21-35 – Frank Vorhaug