MUF – møte lørdag 20/2 kl. 18.00 og 20.00

Hjertelig velkommen til MUF – Misjonshuset Ung Fellesskap lørdag kl. 18.00 eller kl. 20.00.
Det er for tiden lov å samle inntil 10 personer. Derfor har vi to møter i løpet av lørdagskvelden for å gi litt flere anledning til å delta.
Møtene vil ha fokus på å bygge et tettere felleskap gjennom blant annet andakt, forbønn, lovsang og vitnesbyrd.
Du vil få epost i løpet av fredagskvelden om du har fått plass og om hvilket tidspunkt du kan komme. Får du ikke plass denne gang, blir du prioritert neste lørdag.