Maktmisbruk og åndeliggjøring – Arne Tord Sveinall