International Sunday 10/10 kl. 11.00

Hjertelig velkommen til internasjonal gudstjeneste i Misjonshuset. Gudstjenesten i sin helhet blir på engelsk, men tolket til norsk fra scenen.

Egil Grindland, internasjonal leder i Misjonshuset, taler denne søndagen over Daniel 3, 14-18.
Her leser vi om de tre som ble kasta i ildovnen! De ville ikke bøye seg for avgudene uansett om det skulle koste dem livet. Tema for talen: He is still God (Han er likevel/fortsatt Gud).
“Gud er Gud om alle land lå øde, Gud er Gud om alle mann var døde,” som det står i den gamle salmen. Det er trygt å vite at i den største stormen er Gud fortsatt Gud.
Om myndigheter fornekter Gud, om verden fornekter Gud og enda om disipler vil gå bort.
Han er fortsatt Gud.

Etter gudstjenesten blir det “Middag på tvers”. Les mer og meld deg på, helst innen fredag kl. 12.00.