Gudstjeneste med nattverd 26/9 kl. 11.00

Hjertelig velkommen til gudstjeneste med nattverd i Misjonshuset på søndag. Ingar Hjelset taler denne søndagen over Matt 8,5–13. 

Hvordan henger en fortelling om helbredelse av en tjenestegutt sammen med misjon? Og hvorfor helbredet ikke Jesus alle? Og hvordan kan søndagens tekst bringe håp til de som må slite med sykdom eller andre plager?

Gudstjenesten streames direkte på Misjonshusets Facebook-side.

English translation.