Gudstjeneste med nattverd 13/6 kl. 11.00

Hjertelig velkommen til gudstjeneste med nattverd i Misjonshuset! Frank Vorhaug taler over Joh 1,35-51 med overskriften: “Kom og se!”

English translation.

Gudstjenesten streames fram til nattverden på Misjonshusets Facebook-side.

Husk munnbind.
Med gjeldende smittevernregler kan vi samle inntil 100 deltakere. Vi ber derfor om påmelding her. Deltakerlisten vil bli oppbevart i 14 dager ved tanke på smittesporing og deretter makulert.