Gudstjeneste med dåp og nattverd 21/11 kl. 11.00

Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Misjonshuset! Denne søndagen får vi oppleve dåp av ei dame som tok imot Jesus i vår. Vi skal få dele nattverden sammen, og det vil bli mulighet til å ta ordet og dele noe du har opplevd med Jesus.

Pastor Frank Vorhaug taler denne søndagen over Matt 25,1-13 med overskriften “Er du klar?”.

English translation.
Søndagsskolen Awana.
Kirkekaffe.

Gudstjenesten streames direkte på Misjonshusets Facebook-side.