Gudstjeneste 7/11 kl. 11.00

Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Misjonshuset! Denne søndagen får vi besøk av Norea Mediemisjon. De vil bidra med både sang, tale og informasjon. Det er Svein Anton Hansen, Norea-pastor, som taler over  Matt 5,13-16 “Bevisst på hvem jeg er og hva jeg gjør”.

I søndagens prekentekst underviser Jesus oss om at saltet har til hensikt å bevare Guds ord og vilje i en sekularisert verden. Lyset har til oppgave å vise andre veien hjem til Gud, samt varme kalde og frosne hjerter i den tid og det samfunn vi lever i.

English translation.
Søndagsskolen Awana.

Gudstjenesten streames direkte på Misjonshusets Facebook-side.