Gudstjeneste 6/6 kl. 11.00

Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Misjonshuset! Livar Veggeland vil tale over Joh 3,26-30 med overskriften: “Han skal vokse, jeg skal avta”.

English translation.

Gudstjenesten streames på Misjonshusets Facebook-side.

Husk munnbind.
Med gjeldende smittevernregler kan vi samle inntil 20 deltakere. Vi ber derfor om påmelding her. Deltakerlisten vil bli oppbevart i 14 dager ved tanke på smittesporing og deretter makulert.