Gudstjeneste 4/7 kl. 11.00

Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Misjonshuset! Brit Kari Urdal taler over Matt 16, 13-20. 

Hvem er Jesus – egentlig? Var Jesus opptatt av folkemeningen? Hva de andre sa om han? I dagens tekst spør han disiplene hvilken oppfatning folket hadde av han. Spørsmålet ender med Peters store bekjennelse av hvem Jesus er.

English translation.

Husk munnbind.
Med gjeldende smittevernregler kan vi samle inntil 100 deltakere. Vi ber derfor om påmelding her. Deltakerlisten vil bli oppbevart i 14 dager ved tanke på smittesporing og deretter makulert