Gudstjeneste 28/2 kl. 11.00

Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Misjonshuset søndag 28/2 kl. 11.00. Frank Vorhaug taler over Luk 7,36-50 med utgangspunkt i to spørsmål: Hva passer seg? Hva driver meg?

Gudstjenesten streames på Misjonshusets Facebook-side.

Med gjeldende smittevernregler kan vi samle inntil 100 personer. Vi ber derfor om påmelding her. Deltakerlisten vil bli oppbevart i 10 dager ved tanke på smittesporing og deretter makulert.