Gudstjeneste 1/8 kl. 11.00

Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Misjonshuset! Frank Vorhaug vil tale over Matt 18,21-35 ut fra overskriften “Raus eller stå på sitt?”.

P.g.a. sykdom blir gudstjenesten ikke streamet som tidligere annonsert.

English translation.

Vi ber alle bruke munnbind ved inngang og utgang siden det da kan være vanskelig å holde en meters avstand.
Med gjeldende smittevernregler er vi pålagt å registrere alle deltakere. Deltakerlisten vil bli oppbevart i 14 dager ved tanke på smittesporing og deretter makulert.