Digital gudstjeneste 7/2 kl. 11.00

Hjertelig velkommen til å delta i Misjonshusets digitale gudstjeneste på Facebook søndag 7/2 kl. 11.00. Torbjørg Oline Nyli taler ut fra temaet: “Moses og Josva – om å velsigne generasjonen som kommer etter!”

Torbjørg Oline Nyli har skrevet flere bøker om kontakt mellom generasjonene i menighetssammenheng (“Generasjon savnet” og “Etterlysning: Åndelige foreldre”). Torbjørg Oline skulle etter planen være sammen med oss i Misjonshuset hele helgen. P.g.a. gjeldende smittevernrestriksjoner kan vi ikke samles til møter og gudstjenester, derfor må generasjonshelgen utsettes. Men Torbjørg Oline blir altså med oss i gudstjenesten.

Men barn og unge under 20 år får nå samles, og Søndagsskolen – Awana starter opp igjen denne søndagen med sine tre grupper, Cubbies (3-6 år), Sparks (2.-4. trinn) og T&T (5.-7. trinn).