Digital STORsøndag 28/3 kl. 11.00

Hjertelig velkommen til digital STORsøndag – gudstjeneste for hele storfamilien – fra Misjonshuset på Facebook. Frank Vorhaug formidler den litt overraskende palmesøndag-teksten som vi finner i Matt 26,6-13 ut fra overskriften “Hvem er du glad i?”. Hva vil du gjøre for den du er glad i?