Digital gudstjeneste 21/3 kl. 11.00

Hjertelig velkommen til digital gudstjeneste fra Misjonshuset på Facebook. Rita Aasen taler denne søndagen over temaet “I Kristus” utfra bibelavsnittet Kol. 3,3-4.

Vi får vandre med Gud “i Kristus” gjennom gleder og sorger, i medgang og motgang, i gode dager og i smertefulle dager. Rita vil peke på noen av alle velsignelsene vi har i Ham.