“Den Hellige Ånds gjerning” del 6 – Thor Fremmegård

Dette er bibeltimen etter gudstjenesten søndag og avslutningen i bibelhelgen. Deltittel: “Legemets oppstandelse og evig liv”