“Den Hellige Ånds gjerning” del 5 – Thor Fremmegård

Undervisning i gudstjenesten. Deltittel: – En hellig allmenn kirke med Åndens gaver og tjenester