Bolivia

Tone Marie, Kristoffer og deres sønn Markus, skal reise til Bolivia høsten 2021.
De skal først ha språkstudier i Cochabamba i ca. 6 måneder. Deretter skal de bo i en by som heter Tarija, helt sør i Bolivia.
Der skal de drive nybrottsarbeid sammen med et nasjonalt pastorpar. Der vil det bli evangelisering og oppstart av små kristne fellesskap.